Trang chủ THƯƠNG TRƯỜNG Sanofi và GIZ triển khai dự án năng lượng sinh khối trấu “Lúa gạo – nguồn năng lượng xanh mới”