Trang chủ TIN TỨCThế giới Airbnb: Cơ đồ 12 năm gây dựng gần như tiêu tan trong vài tuần