Trang chủ Bài viết HOT Thành công tại Trung Quốc, Hermès vẫn giảm 55% lợi nhuận ròng nửa năm đầu 2020