Trang chủ CÔNG NGHỆ Từ nhà khoa học đến người sáng lập ‘đế chế’ IT 2,5 tỷ USD