Trang chủ CÔNG NGHỆ Vì sao chuyến bay VN0054 có bệnh nhân Covid-19 được ghi thành VN54?