Trang chủ TIN TỨCThế giới Việt Nam từng chỉ đóng góp 2% vào GDP của khối ASEAN, giờ đã thay đổi ra sao?