Trang chủ GIẢI TRÍ Quyết tâm tổ chức Olympics, Nhật Bản muốn chứng minh sức mạnh của nhân loại trước COVID-19